G

W 1

Z 

W 1 

In de tuin vindt u de volgende biotopen:

 

1. bloemen, planten en grassen

Overal in de tuin staan inheemse bloemen, planten, grassen, struiken en bomen die voedselbron en voortplantingsplek zijn. Dat noemen we een biotoop: een leefplek.

Insecten eten van de bladeren, drinken de nectar van bloemen en ook het stuifmeel van de bloesem wordt gebruikt.

Tussen de grassen en op de planten worden eitjes gelegd en ze zijn voedselbron en leefplek voor bijvoorbeeld larven, rupsen. Op hun beurt zijn insecten, larven en rupsen weer voedsel voor vogels die bessen van de struiken eten en een broedplaats vinden in het struweel.

 

2. de poel ( V )

In het water van de poel wemelt het van kleine beestjes als wantsen, kevertjes, wormpjes en allerlei ander klein gedierte dat tussen de waterplanten en in het water gedijt. In veel gevallen zijn zij voedsel voor elkaar, aangezien de kringloop van de natuur bestaat uit eten, gegeten worden en voortplanten om zo de soort in stand te houden.

De poel is belangrijk voor amfibieën als kikkers en salamanders, die zich hierin voortplanten en er als jonge dieren in leven, waarna zij vervolgens landdieren worden en vooral op het land leven.

 

3. een moerasje

Er is zich een klein moerasje dat indertijd nog door mevrouw Kolkmeijer is ontworpen. Daarin groeien moerasachtige planten, waaronder het niet zo veel voorkomende veenpluis.

 

4. de insectenflat ( I )

Bij de herinrichting van de tuin is bewust gekozen voor een 'insectenflat' die bestaat uit blokken hout waarin kleine gaatjes van verschillend formaat zijn geboord. Dit zijn ideale voortplantingsplekken voor bepaalde soorten insecten en bijtjes. Die benutten de uitgeboorde gangetjes om voedsel in te stoppen waarop ze eitjes leggen. Daardoor heeft de uit het ei gekomen larve onmiddellijk een voedselvoorraad.

 

 

 

 

 

 

6. muurtje ( M )

Een andere biotoop is een gemetseld stenen muurtje, waarop muurbloempjes, mossen en korstmossen kunnen groeien, op hun beurt weer een biotoop zijn voor sommige dieren.

5.zandhoop en schrale plekken ( W 1,2,3 )

Er zijn ook wallen van schraal zand neergelegd, die een voortplantingsplek kunnen zijn voor graafwespen en -bijtjes. Die graven in het zand gangetjes waarin zij een prooi stoppen. Daarop leggen ze een eitje, zodat de uitgekomen larve meteen is voorzien van voedsel om te eten en te groeien.

 

7. klimop

Een wand met klimop is bedoeld als voedselbron voor insecten in het najaar klimop is namelijk een late bloeier. Tegelijkertijd is klimop een goede schuilplaats. Onder de grote, dichte bladeren van de klimop kunnen sommige dieren, zoals vlindersoorten als de kleine vos en de citroenvlinder, schuilen bij slecht weer of veilig overwinteren.

 

8. dood hout

Een berg dood hout zit toch vol leven, omdat krioelt van kleine beestjes en zwammetjes, die juist daar hun voedsel en leefplek vinden.

 

9. afgemaaid gras

Het jaarlijks afgemaaide gras gooien we op een hoop. We hopen dat dit een broedhoop wordt waarin ringslangen hun eieren leggen. De eieren van ringslangen worden uitgebroed door de warmte binnen de broedhoop.

 

10. stiltehoek ( D )

Voor de bezoekers van de tuin maakten we achterin de natuurtuin een hoek, waar mensen even rustig kunnen zitten en genieten van de stilte en van alles wat deze omgeving in hen oproept. Rust en stilte, natuur en milieu kunnen ons tot nadenken stemmen, ons meer bij onszelf brengen en ons meer bewust maken van wie we zelf zijn in het geheel van alles om ons heen. We hopen dat de 'stiltehoek' voor bezoekers een plek is waar ze graag zijn.

11.  Fruitbomen ( F )

12.  De bloemen akker ( G )

aansluitend aan de boomgaard hebben we in 2018  voor het eerst 3 perceeltjes met granen ingezaaid. We hebben Haver, Boekweit en Gerst ingezaaid. Bij de veldjes staat meer informatie over de granen. Het is niet de bedoeling om het graan te oogsten. We willen het in de winter laten staan als voedsel voor vogels. Tussen de veldjes hadden we het  bloemenmengsel Twents Bont Gezaaid. Dat mengsel trekt veel insecten en daardoor ook vogels aan.  Als u in uw tuin ook meer insecten en vogels wilt dan kunt u het Twents Bond in zakjes van 10 gram bij ons kopen. Klik hier voor de informatie daarover.

Doordat er veel kweek groeit wat het graan vorige jaar erg slecht opgekomen. 

Dit jaar 2021 hebben we om die rede gen graan gezaait maar op een proe fstukje aardappels  gepoot in de hoop dat de kweek door de groei van de aarapellen  minder groeit. De rest van het veld hebben we helemaal met Twents Bond ingezaait.