Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de fantastische verscheidenheid van het leven op aarde, van de microscopisch kleine bacteriën en algen tot de vogels en zoogdieren. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen: ze bevat eveneens hun genen en de ecosystemen die deze soorten vormen samen met het omliggende milieu.

Wetenschappers schatten dat momenteel tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. Slechts 2 miljoen ervan werden tot op heden beschreven. Elk jaar ontdekken biologen ongeveer 20 000 nieuwe soorten. Het merendeel zijn insecten of andere ongewervelden, al worden vaak ook nieuwe soorten vissen en reptielen ontdekt.

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Er leven ruim 16 miljoen mensen op ongeveer 34.000 vierkante kilometer. Dat is dus 471 mensen per vierkante kilometer. Die ruimte moeten Nederlanders ook nog delen met planten en dieren, want ondanks de beperkte ruimte is Nederland rijk aan biodiversiteit. Hoewel in Nederland maar een paar procent van alle soorten op aarde leeft, komen er toch nog  zowat 36.000 soorten voor. Bijna de helft daarvan zijn insecten, goed voor zo’n 17.000 soorten. Onze zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen en vogels tellen samen amper 6943 .
 

Tussen een derde en de helft van deze soorten is bedreigd. Soorten als zomeradonis, akkerviltkruid, vals heideblauwtje, geelbuikvuurpad en tuimelaar zijn reeds uit ons land verdwenen.

De oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit zijn het verdwijnen van natuurgebieden, de vervuiling, het overgebruik van vis- en andere voorraden, de woekerende uitheemse soorten, de klimaatopwarming en dergelijke meer. Vaak verdwijnt een soort niet door één enkele bedreiging, maar wel door een combinatie van verscheidene oorzaken.

Alle soorten zijn waardevol en moeten worden beschermd. Het wegvallen van één enkele soort kan een ecosysteem uit evenwicht brengen en zo leiden tot het uitsterven van andere soorten (zie kadertje over de voedselketen). Biodiversiteit speelt ook een essentiële rol in zowat alle domeinen van ons leven. Ze ligt aan de basis van heel wat producten en diensten waarvan de mens gebruik maakt.  

De Europese Unie en Nederland dragen bij tot de bescherming van de biodiversiteit. Maar dat is niet voldoende. De natuur moet niet alleen in afgebakende gebieden beschermd worden maar overal: in de stad, in tuinen, in wegbermen... Iedereen kan op zijn manier meedoen en zijn gedrag en dagelijkse omgeving beïnvloeden. Mensen kunnen hun impact op het milieu verminderen door hun ecologische voetafdruk kleiner te maken. Ons dagelijks handelen thuis, in de tuin en op school kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op onze omgeving.
Hoe kunnen we onze negatieve impact verkleinen en de biodiversiteit in ere herstellen?

                                         een groot gedeelte van deze tekst is afkomstig van de website

                                                         http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be